วันอาทิตย์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2557

จ่ายเบี้ยพอเหมาะ ต้องไม่สร้างภาระเพิ่ม


คุณทราบหรือไม่... จำนวนเบี้ยประกันที่ต้องจ่ายในแต่ละปีขึ้นอยู่กับวงเงินทุนประกัน หรือวงเงินคุ้มครองที่คุณต้องการ การทำประกันชีวิตในวงเงินคุ้มครองที่สูงเกินไป จะทำให้คุณ มีภาระค่าเบี้ยประกันชีวิตสูงตามไปด้วย ดังนั้น เพื่อไม่ให้การจ่ายเบี้ยประกันชีวิตต้องเป็นภาระทางการเงินมากเกินไปนัก คุณอาจใช้เกณฑ์เบื้องต้น ดังนี้
จากตัวอย่างก่อนหน้านี้ แสดงว่าสมศักดิ์ไม่ควรจ่ายเบี้ยประกันชีวิตเกินปีละ 50,000 บาท ทั้งนี้ จะต้องพิจารณาภาระทางด้านการเงินด้านอื่นๆ ประกอบด้วย หากมีภาระหนี้สินและภาระค่าใช้จ่ายสูงอยู่แล้ว ก็ให้ปรับลดวงเงินประกันตามความเหมาะสม สำหรับการทำประกันชีวิตที่เป็นสัญญาระยะยาวตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ปัจจุบันรัฐบาลอนุญาตให้นำเบี้ยประกันไปลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี

จำนวนเบี้ยประกันที่เหมาะสมสำหรับคุณปีละเท่าใด?