วันศุกร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2557

อุ่นใจมีเงินไว้ดูแลสุขภาพ

ใหม่ ประกันสุขภาพ AIA H&S Plus Gold เหมาจ่ายตามจริง* สูงสุดถึง 5 ล้านบาท


ความคุ้มครองสุขภาพที่เหนือระดับ อุ่นใจด้วยความคุ้มครองที่ครบครัน ยกระดับการรักษาพยาบาลของคุณ และครอบครัว

อุบัติเหตุและการเจ็บป่วยเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น ทั้งกับตัวเองและคนที่คุณรัก แต่เราต้องยอมรับว่าเหตุร้าย สามารถเกิดขึ้นกับใครก็ได้ นอกจากความบอบช้ำทางกายแล้ว จิตใจของคุณอาจกังวลไปกับค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลที่สูง

วันนี้ AIA H&S Plus Gold

จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้านค่าใช้จ่าย รวมถึงการยกระดับการรักษาพยาบาลของคุณ และคนที่คุณรัก ทั้งในส่วนของการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ด้วยการคำนวณผลประโยชน์แบบเหมาจ่ายตามจริง*ให้คุณ

• รับความคุ้มครองด้วยวงเงินสูงสุด 5,000,000 บาทต่อรอบปีกรมธรรม์ (แผน 5)
• สามารถรับการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุดจากโรงพยาบาล
• เข้ารับการรักษาการเจ็บป่วยเพียงเล็กน้อยได้ทันท่วงที ก่อนเป็นสาเหตุนำไปสู่โรคร้ายแรงได้
• ได้รับความคุ้มครองที่ครอบคลุม เช่น
# บริการรถพยาบาลฉุกเฉิน
# การเข้ารักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน
# การผ่าตัด
# การให้คำปรึกษาจากแพทย์ทั่วไปและแพทย์เฉพาะทาง
# ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกต่อครั้งที่เกิดจากการรักษาพยาบาลต่อเนื่องในช่วง 30 วันหลังจากเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
# ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกสำหรับค่าล้างไต, ค่าเคมีบำบัด และค่ารังสีบำบัด

* ชดเชยค่ารักษาพยาบาลตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง ทั้งนี้ไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ระบุไว้ในผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ และต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง หรือต่อการเข้าพักรักษาตัวจากอุบัติเหตุร้ายแรงครั้งใดครั้งหนึ่ง แล้วแต่กรณี
** คำเตือน ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้วโปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์