วันเสาร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2557

วิธีการทำให้หน้าได้รูป V shape กับจิ๋วจิ๋ว

https://www.facebook.com/JewJewSippothai
Socialcam: @Jew Jew
Instagram: @Jewsippothai