วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

อาชีพนอกกระแส : นักปรุงน้ำหอม

 
วันนี้ เดอลาพาไทยแลน์ ขอนำเสนออาชีพที่ผู้คนไม่ค่อยสนใจกันนักในเมืองไทย ซึ่งเป็นศิลปะแขนงหนึ่งที่จะออกเป็นนามธรรม ไม่มีรูป แต่มีอยู่จริง สมผัสได้จากการได้กลิ่น นั่นคือ อาชีพนักแต่งกลิ่น หรือนักปรุงน้ำหอมนั่นเองครับคนที่สนใจนาศาสตร์ของการแต่งกลิ่นอย่างผมก็ลองไปชมดูว่า กลิ่นสำคัญกับชีวิตเราเพียงใด (แอดมิน บาส)