วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

[ผลวิจัย] พฤติกรรมขาช็อปยุคใหม่ 2014

อยากรู้ไหมคะว่าขาช็อปยุคใหม่ เขาเลือกซื้อ เลือกช็อปสินค้าจากปัจจัยอะไรบ้าง !? สั่งซื้อผ่านช่องทางไหน และหาข้อมูลสินค้าก่อนซื้อจากแหล่งใดบ้าง ผลวิจัยพฤติกรรมขาช็อปยุคใหม่ จากมหาวิทยาลัยมหิดลชุดนี้ไขคำตอบได้ค่ะ ว่าแล้วตามมาดูกันเลย ….


ที่มาของข้อมูล – งานสัมมนาจับขาช้อปยุคใหม่ให้อยู่หมัด สยบทุกช่องทางด้วย Omni Channel Marketing โดยวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU)